Mijn naam is Ingrid en ik wil met jullie delen wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik ben in Colombia geboren en ik was 15 toen ik naar Aruba verhuisde met mijn moeder. Sinds klein meisje werd ik katholiek opgevoed, als baby gedoopt, ik deed de heilige communie en het vormsel. Dit betekent dat ik altijd opgroeide met het idee dat er een God was. Een God waar je veel respect voor moest hebben. In Colombia ging ik elke zondag braaf mee naar de kerk, maar eigenlijk begreep ik niet wat er werd gezegd. Toch had ik altijd het verlangen om naar de kerk te gaan. Ik dacht dat God iemand was die jou hielp wanneer je Hem nodig had, dus zocht ik Hem alleen op wanneer ik het nodig had, voor de rest zocht ik Hem niet. Dat was iets wat ik onbewust deed.

Verleidingen
Mijn pubertijd kwam en daarmee alle verleidingen van de wereld. Ik wilde vrij zijn. Mijn moeder leerde mij in haar opvoeding om respectvol te zijn. Met dat idee in het achterhoofd zorgde ik ervoor dat ik thuis altijd respect toonde, de huisregels respecteerde en gehoorzaam was. Mijn moeder zei tegen mij; pas als je 18 bent mag je doen wat je wilt, maar zolang je minderjarig bent niet. Toen ik 18 werd deed ik al die dingen die ik graag wilde doen, vriendje, sex, roken, alcohol, etc. Maar niets van dit alles heeft de leegte wat ik had kunnen vullen. De leegte waarvan ik dacht dat de vrijheid die ik verkreeg zou kunnen vullen. Integendeel, er kwam een moment van depressie nadat ik teleurgesteld werd in de liefde. Daarna was het een reeks van teleurstellingen achter teleurstellingen, en na nog een teleurstelling in de liefde wilde ik mezelf van het leven beroven. Ik voelde dat ik geen reden had om te leven en dus begon ik mezelf te vergiftigen met slaappillen.

Uitnodiging
Mijn moeder nodigde me op een dag uit om met haar mee te gaan naar een evangelische kerk waar zij in de tussentijd al een jaar naartoe ging. Ze had me eerder uitgenodigd, maar ik wou nooit mee gaan, want ik dacht dat die mensen van die kerk fanatiekelingen waren. En ik dacht dat de “echte” kerk de katholieke kerk was. Maar nu dacht ik: Ik heb toch niks te verliezen, dus ik ga deze keer maar mee. Ik ging mee naar de kerk en de voorganger preekte een preek waarbij het erop leek of hij wist waar ik doorheen ging. Hij heeft aan het einde van de dienst een oproep gedaan om je leven te geven aan Jezus voor degenen die dat wilden. Hij nodigde mensen uit om naar voren te komen zodat er met hun gebeden kon worden. Ik stond op uit mijn stoel en heb met iemand gebeden. Ik weet nog dat die persoon vroeg: ken jij Jezus? En ik zei: Jezus? eeeeh…ik denk van wel. Ze vroeg: heb je een relatie met Hem? Weet je wie Hij is? En ik zei: ik heb de verhalen gehoord dat Hij voor ons aan het kruis is gestorven. Ze legde toen uit dat Hij was gestorven voor mijn zonden en dat als ik Hem als mijn redder en verlosser zou accepteren en vergeving zou vragen, Hij mij een nieuw leven zou geven. Ik bad het bekeringsgebed en vanaf dat moment was er iets spectaculairs gebeurd. Mijn verdriet was weg. De “liefde” die ik voelde voor mijn ex-vriend was weg, het verlangen om uit te gaan, drinken, roken, etc begon te verdwijnen. Ik was opnieuw geboren zoals de bijbel zegt. Ik was een totaal ander mens, en dat zonder bemiddeling van psychologen of santeros (iem. die geesten oproept). Alleen door de genezende kracht van Jezus.

Zekerheid
Het is nu inmiddels 10 jaren geleden dat ik die keuze heb gemaakt en ik heb in die tijd veel geleerd wat ik niet wist, o.a. dat Jezus spoedig terug komt en dat het het eeuwige leven het leven is wat meer waarde heeft. Op deze wereld zijn we alleen maar tijdelijke passagiers. Mijn leven is niet perfect, maar ik kan je met zekerheid vertellen dat wat er ook gebeurt, alles ten goede wederkeert, want God is altijd daar om mij de glimlach te geven die ik nodig heb, en ik heb de vrede in mij die mij vertelt dat alles goed komt. Als je door omstandigheden gaat waar ik ook doorheen ben gegaan, als je voelt dat er iets mist in je leven om gelukkig te zijn, dan wil ik je vertellen dat het God is die je mist. Hij wil je redden, Hij wil je een nieuw leven geven vol overvloed. Een eeuwig leven. Twijfel niet, want ik verzeker je dat je niets te verliezen hebt, je zult alleen maar winnen!