Giften

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.

Lucas 6:38

Waarom geven?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten en evangelisatie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. 

Wilt u de kerk, en daarmee Gods werk ondersteunen?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal doen komen. 

Hoe kan ik geven?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald. U kunt ook online geven door een bedrag over te schrijven op onze bankrekening van de kerk.

ANBI

Evangelie Gemeente De Deur te Hoofddorp is een Kerkgenootschap en door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur Hoofddorp volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor al onze ANBI informatie verwijzen wij u naar: www.anbibank.nl

RSIN / FISCAAL NUMMER: 864171766 ANBI STICHTING

Dat kan op onderstaand rekeningnummer:
NL05 INGB 0007 1467 93
t.n.v. Evangelie Gemeente De Deur Hoofddorp

Op deze manier helpt u ons, zodat we door kunnen gaan met het bereiken van mensen met het evangelie van Jezus Christus.

Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.