Christian Fellowship Ministries

Christian Fellowship Ministries (CFM) is begin jaren zeventig ontstaan ten tijde van een sterke opleving van het geloof in Jezus Christus in Amerika, de zogenaamde Jesus People Movement, waarbij veel mensen uit de hippiebeweging tot geloof kwamen.

Vanuit deze opleving zijn veel nieuwe gemeenten gesticht, zoals The Potter’s House in Prescott, Arizona onder leiding van pastor Wayman Mitchell. Gesteund door de opwekking in zijn kerk en met een sterke visie voor evangelisatie, begon pastor Mitchell echtparen uit te zenden, eerst in Amerika, maar later in alle delen van de wereld.  In 1979 kwam pastor Mitchell in contact met een kleine bijbelstudiegroep in Steenwijk, Nederland. Met de ondersteuning van CFM werd Evangeliegemeente De Deur opgericht, eerst in Steenwijk, later in Zwolle. Vanuit Zwolle zijn – volgens de visie van CFM – nieuwe gemeenten gesticht in inmiddels zo’n veertig plaatsen in Nederland. Buiten Nederland in Peru, Zuid Afrika, Litouwen, China, Suriname, Chili, Curaçao,  Bonaire en St Maarten.