Nieuwe kerken planten
Ieder half jaar, in februari en in augustus organiseert de Zwolle kerk een conferentie voor “De Deur” kerken in Nederland en andere landen van Europa. Ook worden zendelingen en lokale pastors uitgenodigd uit andere landen die aan onze Nederlandse kerken geschakeld zijn. Ook mensen van buiten onze kerken zijn natuurlijk van harte welkom!
Tijdens deze conferenties worden ook pioniers uitgezonden om kerken te planten in Nederland en zendelingen om kerken te planten in het buitenland.

Conferentie-wereldwijd-Evangeliegemeente-De-Deur-CFM
Alle conferenties van Evangeliegemeente De Deur (Christian Fellowship Ministries)