Wij geloven in de levende God.

God is Geest. Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord. Niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is.

Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.
Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam.
Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.

Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen. Hij is voor eeuwig Dezelfde.