Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Geschiedenis


Ontstaan

Evangelie Gemeente De Deur is een samenwerkingsverband van kerken wereldwijd. De eerste kerk ontstond begin jaren ’70, ten tijde van een sterke opleving van het geloof in Jezus Christus in Amerika – de zogenaamde Jesus People Movement – waarbij veel mensen uit de hippiebeweging tot geloof kwamen. In Prescott, een klein bergstadje in Arizona - VS, nam pastor Wayman Mitchell in 1970 daar een kerk over. Deze kerk van 35 mensen had daarvoor vele problemen doorstaan, maar Mitchell vond hier mensen die zich open opstelden en naar zondaren wilden uitreiken. Vanuit die kerk zijn in de loop van de jaren vele echtparen uitgestuurd naar andere steden en landen, om mensen het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen.

In 1979 kwam pastor Mitchell in contact met een kleine bijbelstudiegroep in Steenwijk, Nederland. Met de ondersteuning van de kerk in Prescott werd Evangeliegemeente De Deur opgericht, eerst in Steenwijk, later in Zwolle. Vanuit Zwolle zijn nieuwe gemeenten gesticht, die op hun beurt ook weer nieuwe echtparen uitzenden.

Zo is vanuit de kerk in Zwolle in 1989 een nieuwe gemeente gesticht in Leeuwarden. De Leeuwarden-kerk heeft op zijn beurt weer gemeentes geplant in Hoofddorp (2015), Lelystad (2017) en Bremen (2019).

Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 60 kerken. Vanuit de Nederlandse kerken zijn kerken geplant in o.a. België, Portugal, Tsjechië, Litouwen, China, Indonesië, Zuid Afrika, Peru, Suriname, Aruba en Curaçao.