Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Giften


Wilt u onze kerk financieël ondersteunen?
Dat kan op onderstaand rekeningnummer:

NL05 INGB 0007 1467 93
t.n.v. Evangelie Gemeente De Deur Hoofddorp

Op deze manier helpt u ons, zodat we door kunnen gaan met het bereiken van mensen met het evangelie van Jezus Christus.

Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.


Lucas 6:38 
"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven."