Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Adres


Vernieuwde maatregelen tegen het coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn we helaas genoodzaakt om de activiteiten in de Klimop Basisschool te staken t/m maandag 6 april.


Mocht u vragen hebben over God, de Bijbel, u wilt een dienst via livestream volgen of u zoekt juist in deze tijd hoop en bemoediging dan komen we als kerk graag met u in contact. U kunt een e-mail sturen naar jvleeuwen1980@solconmail.nl of bellen met 06-22216928.