Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Contactgegevens


Mocht u vragen hebben over God, de Bijbel, u wilt een dienst bijwonen of u zoekt juist in deze tijd hoop en bemoediging dan komen we als kerk graag met u in contact.

Pastor Jeroen van Leeuwen

06- 22 21 69 28

jvleeuwen1980@solconmail.nl

Jeroen en Cornelia van Leeuwen