Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Edwin - Ongelovig


Hallo, mijn naam is Edwin Spiering. Ik ben opgevoed zonder enige vorm van geloof of religie. Toen ik een jaar of 17 was, ontmoette ik mensen die zeiden dat ze zeker wisten dat God bestond. Nuchter & objectief dacht ik: “Óf zij hebben het fout…óf ik heb het fout…”. Het kan namelijk niet zijn dat God wél & níet bestaat; Hij bestaat óf wel, óf niet! Ik ben met die vraag in mijn achterhoofd een bijbel gaan lezen en heb verschillende kerken bezocht…echter zonder enige duidelijkheid te krijgen. Het lezen van de bijbel en het horen van preken gaf mij meer vragen dan dat het mij antwoorden gaf over het eventuele bestaan van God.

Op een dag vertelden christenen mij dat de reden dat ik niks van God ervoer kwam door mijn zonden. Zij lieten mij zien dat ik God in mijn leven kon leren kennen door Jezus Christus hiervoor vergeving te vragen. Na enige tijd aarzelen heb ik dat gedaan, omdat ik wilde weten of God echt bestaat, en dat Hij – zoals de bijbel zegt – echt zoveel om mij geeft.

Vanaf die dag ben ik Gods liefde en vervulling enorm gaan ervaren. Ik kan je vanuit mijn hele hart zeggen dat het leven mét God vele malen mooier is dan het leven zónder God. Vraag Hem om jouw zonden te vergeven en je zult gaan ervaren dat Hij ook zoveel om jou geeft!