Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Manja - Spiritueel


Hallo, ik ben Manja Ratnagapal. Toen ik klein was, ging ik alleen met kerst of Pasen naar de kerk. Mijn ouders waren spiritueel bezig met dingen zoals Reiki, Acupunctuur en andere alternatieve geneeswijzen. Ik zocht mijn geluk daarin, maar het vervulde mij niet.

Op school werd ik heel erg gepest en ik gaf mijzelf altijd de schuld en haatte mijzelf. Op een dag ontmoette ik mensen, die mij vertelden dat God wel degelijk bestaat en dat Jezus voor mijn zonden aan het kruis stierf. Als ik om vergeving zou vragen voor mijn zonden, zou God mij vergeven en zou ik Hem kunnen ervaren.

Ik twijfelde aan hun woorden, maar ik had niets te verliezen, dus ik bad een simpel gebed en vroeg om vergeving voor mijn zonden. Vanaf dat moment is mijn leven compleet veranderd. Ik ervaarde Gods liefde en vergeving en er viel een last van mijn schouders. Alle zelfhaat en bitterheid verdween ineens uit mijn hart! Ik weet dat ik dat niet zelf heb kunnen doen. Alleen God kon mij zo veranderen en dat kan Hij ook met jou doen. Geef Hem een kans en je zult het zien!