Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Nienke - Protestant


Hallo, mijn naam is Nienke Draaistra en ik ben opgegroeid in een dorp in Friesland. Met mijn familie ging ik iedere week naar de protestantse kerk. Toen ik wat ouder werd ging ik bijna nooit meer mee. Omdat ik wel in God geloofde was ik ervan overtuigd dat ik later naar de hemel zou gaan, maar ik stond er eigenlijk nooit bij stil wat God van mijn levensstijl vond.

Op een dag vertelden christenen mij dat God een persoonlijke relatie met mij wilde en dat ik vergeving nodig had van mijn zonden. Ik voldeed misschien aan de normen en waarden van deze wereld maar lang niet aan die van God. Ik besefte dat ik door deze zonden niet in de hemel zou komen. Jezus heeft door Zijn dood mijn straf gedragen en ik heb dat offer toen in een gebed aangenomen.

Er kwam een blijdschap in mij die niet afhankelijk is van omstandigheden en die nooit meer is weggegaan. God heeft mij laten zien waarin ik moest veranderen en heeft mij geholpen met mijn keuzes. Door Zijn hulp heb ik mensen kunnen vergeven waardoor ik echt bevrijd werd van bitterheid. Hij heeft wonderen gedaan in mijn leven. Hij heeft bijvoorbeeld mijn vader genezen van een ongeneeslijke ziekte. Ik weet nu dat ik Gods kind ben en op een dag bij Hem in de hemel zal zijn. Mijn keuze om Jezus te volgen is de beste geweest in mijn leven.