Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Sara - Hindoeïsme


Hallo, mijn naam is Sara Ratnagapal. Van jongs af aan werd ik hindoeïstisch opgevoed. Ik heb alle rituelen gevolgd en hield mij aan alle geboden van het hindoeïsme, maar in mijn leven had ik angst, leegte, en geen vrede in mijn hart. Ik dacht dat dat het leven was.

Toen ik nog klein was stierf mijn vader, waardoor mijn angst en leegte alleen maar erger werden. Er was niemand die mij een antwoord kon geven op de onrust in mijn leven. Ik heb vele dingen uitgeprobeerd, ik heb vele goden in het hindoeïsme aangeroepen, maar zij spraken niet tot mij. Ik trouwde en met mijn man ging ik naar Nederland, maar vond geen verandering.

Een kennis van mijn man was christen. Hij vertelde mij over de liefde van Jezus, dat Hij voor mij aan het kruis is gestorven. En als ik Hem aannam kon ik het eeuwige leven beërven. Hij vroeg mij waar ik heen zou gaan als ik kwam te sterven. Bij het hindoeïsme is daar geen duidelijk antwoord op. Dat heeft mij aan het nadenken gezet. Ik heb toen Jezus als mijn Redder en Verlosser aangenomen. De angst, de onrust en de leegte heeft Jezus allemaal weggenomen en Hij heeft Zijn liefde daarvoor in de plaats gegeven.