Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

'Getuigenissen'


Op deze pagina zie je een aantal namen van mensen die in het kort hun verhaal hebben geschreven over wat God in hun leven heeft gedaan. Deze verhalen noemen we ‘getuigenissen’, omdat deze mensen getuige zijn van Gods liefde en kracht in hun leven.

Wat God in deze mensen hun leven heeft gedaan, kan Hij ook in jouw leven doen. Jij kunt zelf ook de God waar de Bijbel over spreekt leren kennen. Jij kunt ook zijn levens veranderende liefde gaan ervaren. Laat je inspireren door deze getuigenissen...

 

1 Johannes 4:9

“Hierin is de liefde Gods ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.”


Op de dag dat ik zelfmoord wilde plegen greep God in

Getuigenis van Evangelist Ben Dekker